fredag den 25. oktober 2013

Hjelmensgade revisited

Læser om Hjelmensgade p.t. 
Og det er spændende stof. Hvilket er heldigt. For som bekendt skal jeg have to vinkler på den samme historie, en sand og en falsk, og den falske vinkel på Hjelmensgade har jeg allerede (og har jeg også allerede redegjort for her på bloggen). Og hvad den sande angår: Det træffer sig således, at lokalhistorikere ligefrem finder fornøjelse i at bruge Hjelmensgade som eksempel på, hvor kaotisk byplanlægningen var før - ja, før der egentlig var nogen byplanlægning. Store dele af Øgadekvarteret bærer stadig præg af det. Og ikke mindst Hjelmensgade, der var en af de første gader i området. Tænk her gerne på det mærkelige knæk, Hjelmensgade laver, når den bliver til Thunøgade. Det skyldes, at en grundejer lå lidt i vejen. 

Aarhus 1870. Over tallet 27 står der: "Udlagt til Gade" - det er så Hjelmensgade.  


Thunøgade, for lige at tage den med, hed Olsens Vei i gamle dage. Fordi der boede overlærer Olsen jo. Der var en vis tradition for, at første mand på matriklen fik om ikke ligefrem opkaldt gaden så i det mindste i folkemunde benævnt gaden efter sig. 
Da den så skulle til at have officielt navn, brokkede Olsen sig. Med læserbreve i Aarhus Stiftstidende. Men det fik han ikke så meget ud af. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar