mandag den 29. juli 2013

Historiestrid anno 1984

Sidder lige med "Århus bys historie - fra vikingetid til nutid". Den er udgivet på Husets Forlag i 1984. Århus bys historie - fra vikingetid til nutid. Husets Forlag, 1984.
Forfattere: Helge Paludan, John T. Lauridsen, Jens Engberg, Jens Christensen og Lars Stigel. 


Bogen er skrevet i en tid, hvor en bestemt form for politisk historieskrivning var i højsædet, i hvert fald på institutterne, og det fremgår af vægten på arbejdernes historie. For mig at se er det meget fint, at fokus bliver lagt et andet sted end de sædvanlige steder: i købmandsgårdene, hos industribaronerne og i byrådet. Den historiske udvikling drives frem af (alle mulige) mennesker!
Men siden forfatternes fokus unægtelig var politisk farvet, vakte det også nogen forargelse somme steder i 1984. Og det gjorde det svært at få bogen finansieret. 

I forordet klager forfatterne - og dem er der fem stk. af, og de kommer alle fra Aarhus Universitet - deres nød. Helt uden filter: 
"Vi havde håbet, at bogen kunne udgives gennem Århus Byhistoriske udvalg. (...) Men der forregnede vi os. Det viste sig, at man i udvalget har en anden opfattelse af, hvordan Århus bys historie skal skrives. Efter udvalgets mening har vi fejldisponeret fremstillingen ved for tiden efter 1850 at bruge 1/4 af pladsen til at belyse forhold omkring arbejderklassen. Afsnittet om de sidste årtier, mener udvalget, er perfidt, arrogant og ensidigt i sin skildring af f.eks. byens kulturliv og konkluderer: "Vi mener, at vore jævne købere med god grund ville blive vrede og skuffede over dette kapitel." Nu er det så heldigt, at Husets Forlag vil påtage sig at udgive vores bog om Århus og dermed bryde Århus Byhistoriske udvalgs monopolagtige stilling." 
Jovist, der var gang i den i de gode, gamle dage! Det vil i dette tilfælde sige: For godt 30 år siden. 

Det hele handler om, hvordan man tolker Historien. Jeg har jo også min måde. Om den vil provokere nogen, ved jeg ikke - måske, men vi når næppe op i de luftlag, som man gør i denne strid. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar